Oferta

12

Projektowanie urbanistyczne

Porady prawne związane z projektowaniem przestrzennym

Nasza oferta zawiera kompleksowe usługi z zakresu projektowania urbanistycznego. Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów otaczającej przestrzeni. Sporządzamy kompletne i wyczerpujące studia uwarunkowań oraz wyznaczamy kierunki zagospodarowania. Dążymy do tego, by efektem przedstawionych przez nas koncepcji był korzystny rozwój określonych obszarów.

Na tle konkurencji wyróżnia nas to, że oprócz usług oferowanych przez typowe pracownie urbanistyczne, my naszym klientom zapewniamy także wszechstronne i wyczerpujące porady prawne związane z całym procesem inwestycyjnym. Doradzamy, w jaki sposób sprawnie skompletować wszystkie wymagane dokumenty.

Pracownia urbanistyczna Ubi-Plan oferuje:

– wykonywanie projektów urbanistycznych
– sporządzanie miejscowych planów
  zagospodarowania przestrzennego
– sporządzanie studium i kierunków
   uwarunkowania przestrzennego
– przedstawianie koncepcji zagospodarowania terenu
– sporządzanie studiów krajobrazowych
– wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
– opracowania ekofizyczne
– inwentaryzacje zasobów przyrodniczych

140289-architekci_oferta

Profesjonalne projektowanie

Podczas sporządzania konkretnych projektów uwzględniamy warunki urbanistyczne i architektoniczne właściwe dla danego obszaru. Przestrzegamy zasad ochrony środowiska i robimy wszystko, by zachować walory krajobrazowe danej przestrzeni. Zależy nam na komforcie mieszkańców, zamieszkujących modernizowany przez nas obszar.

Dlatego dążymy do tego, by stworzyć mieszkańcom bezpieczne i dogodne pod względem ekonomicznym warunki życia. Sporządzając studium oraz koncepcje zagospodarowania przestrzennego dążymy do jak najdokładniejszego wykazania gospodarczych i przestrzennych szans rozwoju określonego terenu.

Wykonane przez nas projekty urbanistyczne wyróżniają się kompletnością, merytorycznością oraz pełnym profesjonalizmem.