Projektowanie

12

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne to działalność, której głównym celem jest rozwój określonej przestrzeni. Dzięki skutecznemu planowaniu przestrzennemu oraz wdrażaniu w życie projektów urbanistycznych podnosi się jakość i standard życia ludzi. Dobre planowanie przestrzenne wpływa także na dynamiczny rozwój sfery gospodarczej. Pozwala ono osiągnąć równowagę i ład przestrzenny.

Polityka przestrzenna

Spójność i harmonijność zasad planowania przestrzennego umożliwia realizację założeń polityki przestrzennej. Dzięki umiejętnemu planowaniu przestrzennemu możliwe jest rozwiązanie wielu problemów społecznych.

Inwestycje urbanistyczne proponowane przez pracownię urbanistyczną Urbi-Plan powstają z uwzględnieniem ważnych czynników społecznych, gospodarczych i środowiskowych. Są one czynnikiem pozwalającym na rozwój miasta, gminy i regionu.

Studium zagospodarowania przestrzennego

 Specjalizujemy się w sporządzaniu studiów zagospodarowania przestrzennego.

 Zależy nam na:

– rozwoju aktywności gospodarczej w regionie
– podnoszeniu jakości życia
– zachowaniu walorów środowiska
– utrzymaniu ładu przestrzennego
 

140298-architekci_projektowanie